Other Publication Details
Mandatory Fields
Manual
Bogdanowicz, M., Jaworowska, A., Krasowicz-Kupis, G., Matczak, A., Pelc-Pekala, O., Pietras, I., Stanczak, J., & Szczerbinski, M. ;
2008
Unknown
Diagnoza dysleksji u uczniów kl. III szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny [Assessment of dyslexia in the 3rd grade of primary school: A diagnostic guide].
Author
Published
1
()
Optional Fields
A psychometric test
Warszawa
Pracownia Testow Psychologicznych
978-8360733394
http://www.practest.com.pl/
Grant Details