More Journal Details
Mandatory Fields
Szczerbinski, M. ;
2009
Unknown
Zeszyt Terapeuty
Przedszkolne predyktory trudnosci w czytaniu i pisaniu [Preschool predictors of reading and writing difficulties]
Published
0
Optional Fields
2
5
23
Warszawa
Sosin, I. & Matraszek, M.
Polskie Towarzystwo Dysleksji Warszawski Oddzial nr 1
18999476
Grant Details