Book Chapter Details
Mandatory Fields
Pietras, I., & Szczerbinski, M.
2012 Unknown
Wyraz w języku i tekście [Word in language and text]
Uczeń posiada wąskie horyzonty myślowe - jak przekazywane są informacje o uczniu w opiniach psychologiczno-pedagogicznych. [“The student has narrow intellectual horizons” - critical analysis of the language of statements of special educational needs]
Wydawnictwo Uniwersytetu Podlaskiego
Siedlce
Published
0
Optional Fields
Grant Details