Book Chapter Details
Mandatory Fields
Szczerbinski, M.
2011
Dysleksja rozwojowa - fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej
Nauka i pseudonauka w terapii pedagogicznej [Science and pseudoscience in remediation of special educational needs]
Wydawnictwo Instytut Slaski
Opole
Published
0
Optional Fields
978-83-62683-17-8
176
203
Grant Details