Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Veiga, Martín
2011
December
Boletín Galego de Literatura
Avilés de Taramancos e a tradución poética
Published
()
Optional Fields
45
279
290
Monograph of the journal edited by María Xesús Lama and María Xesús Nogueira: Poesía galega. Perspectivas críticas e comparadas.
0214-9117
Grant Details