Conference Publication Details
Mandatory Fields
Szczerbinski, M.
Z dysleksją przez całe życie: dobre praktyki. [Dyslexia across the lifespan: good practices]
Specyficzne trudności w uczeniu się a dostosowanie wymagań edukacyjnych: szanse, wyzwania i niezamierzone skutki [Special educational needs and “reasonable allowances”: chances, challenges and unforeseen consequences]
2012
October
Published
0
()
Optional Fields
Staron, G
45
67
Wroclaw
http://www.swps.pl/wroclaw/wroclaw-sekcja-nauka-i-rozwoj/wroclaw-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/8913-z-dysleksja-przez-cale-zycie-dobre-praktyki
Grant Details