Other Publication Details
Mandatory Fields
Journal Volume Edited
Ó Gealbháin, C. le Tríona Ní Shíocháin, Angun Sønnesyn Olsen & John Eastlake
2013
July
Béascna 8: Iris Bhéaloideasa agus Eitneolaíochta/Journal of Folklore and Ethnology
Editor
Published
1
()
Optional Fields
Bunaíodh Béascna (Iris Bhéaloideasa agus Eitneolaíochta COC) sa bhliain 2002 ag Roinn an Bhéaloidis agus na hEitneolaíochta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh mar chuid den chomóradh a bhí á dhéanamh um a dtaca sin ar bhunú na Roinne dhá bhliain roimhe sin. Foilseachán débhliantúil ba ea Béascna sna blianta tosaigh sin ach is foilseachán bliantúil anois í a bhfuil ardmheas agus dea-theist uirthi.

Béascna (UCC Journal of Folklore and Ethnology) was founded in 2002, in part to commemorate the establishment two years earlier of the Department of Folklore and Ethnology at UCC. Produced on a biennial basis initially, the journal has since become an annual publication of significant standing.
Cork
Roinn an Bhéaloidis/Dept. of Folklore and Ethnology, UCC
Ó Gealbháin, Ciarán le Tríona Ní Shíocháin, Angun Sønnesyn & John Eastlake
1649 2137
8
1
242
Grant Details