Other Publication Details
Mandatory Fields
Articles
Jonathan P. J. Stock
2003
January
Chongxin pingjia jingju shengqiang, xuanlu jiegou yu yuyanshengdiao de guanxi, (A Reassessment of the Relationship between Text, Speech Tone, Melody and Aria Structure in Beijing Opera, trans. Zhou Qian'er)
Author
Published
1
()
Optional Fields
Zhongguo yinyue no. 3
42
47
Grant Details