Other Publication Details
Mandatory Fields
Articles
Jonathan P. J. Stock
2001
January
"Ershi shiji de Zhongguo yinyue chuangzuo: Abing de yinyue yu yiyi" Daoyan, (shang), ("Musical Creativity in Twentieth-Century China: Abing, His Music, and Its Changing Meanings", Introduction Part 1, trans. Shen Qin
Author
Published
1
()
Optional Fields
In Chinese
Yinyua yishu no. 1
87
92
Grant Details