Other Publication Details
Mandatory Fields
Manual
Szczerbinski, M., Pelc-Pekala, O
2013
Unknown
Zestaw metod do diagnozy trudności w czytaniu – Test Dekodowania [The Decoding Test – a set of tools for diagnosing reading difficulties]
Author
Published
1
()
Optional Fields
A psychometric test
Gdansk
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
1st
http://sklep1359960.home.pl/pl/p/Zestaw-metod-diagnozy-trudnosci-w-czytaniu.-Test-Dekodowania-DEKOD/106
Grant Details