Book Chapter Details
Mandatory Fields
Kamykowska, J., & Szczerbinski, M.
2014 November
Z problematyki kształcenia językowego, tom V [Issues in language education, vol. 5]
Komputerowe gry edukacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu doświadczenia polskie i irlandzkie [educational computer games for children with reading difficulties: Polish and Irish experiences].
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Bialystok
Published
1
Optional Fields
E. Awramiuk
265
290
Grant Details