Book Chapter Details
Mandatory Fields
Kevin Murray
2014 Unknown
Agallamh na Seanórach
‘Brollach / Preface’ to reprint of volume.
Iriss Texts Society
London
Published
0
Optional Fields
Nessa Ní Shéaghdha
1-870166-65-5
iv, 262
viii, 266
Grant Details
Fochoiste na bhFoilseachán, Acadamh Ríoga na hÉireann