Book Details
Mandatory Fields
Pádraig de Brún, Seán Ó Coileáin, Pádraig Ó Riain (eds)
1983
Unknown
Folia Gadelica: aistí ó iardhaltaí leis a bronnadh ar R. A. Breatnach in ndeireadh a théarma mar Ollamh le Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gColáiste Ollscoile Chorcaí: essays presented by former students to R. A. Breatnach on the occasion of this retirement from the Professorship of Irish language and Literature at University College, Cork
Cork University Press
Cork
Published
0
Optional Fields
Grant Details