Book Chapter Details
Mandatory Fields
Veiga, Martín
2015 July
En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie
Impresións de Eduardo Blanco Amor en Valparaíso: entre a crónica vital e o ideario estético
Universidade de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Published
1
Optional Fields
Francisco Dubert García, Rei-Doval, Gabriel and Sousa, Xulio
978-84-16183-96-8
225
236
Grant Details