Book Chapter Details
Mandatory Fields
Emma Nic Cárthaigh
2015 November
Sacred Histories. A Festschrift for Máire Herbert
Tús na heagna omhan Dé: penance and retribution in a poem by Aonghus Fionn Ó Dálaigh
Four Courts Press
Dublin
Published
0
Optional Fields
John Carey, Kevin Murray, Caitríona Ó Dochartaigh
978 1 84682 564 4
269
290
Grant Details