Conference Contribution Details
Mandatory Fields
Emma Nic Cįrthaigh
Lifelong Learning Programme/Erasmus Teacher Mobility
Gaeilge na Mumhan nó 'An Ghaolainn'
Zakład Języków i Literatur Celtyckich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, Poland
Invited Seminars/Guest Lectures
2013
()
0
Optional Fields
07-MAY-13
09-MAY-13
Erasmus Teacher Mobility Grant