Other Publication Details
Mandatory Fields
Articles
Lijuan Qian
2015
January
Jingying haishi dazhong? zhongguo 1980 niandai liuxing gequ zhongde minjian wenhua he jingying chanshi’ (Elite and Popular: Folk Culture and Its Elite Interpretation in Pop Song in China in the 1980s)
Author
Published
1
()
Optional Fields
elitism, pop song, China, 1980s, folk
Beijing, China
wenhua yanjiu (Culture Studies)
7805638160
vol 19
http://www.sciinfo.cn/ShowDetail.aspx?d=1016&id=QKC20152015052000002210&m=
24
42
Grant Details