Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Roberts, Geoffrey C;
2001
Novaya I Noveishaya Istoriya
Sfery Vliniya i Sovetskaya Vneshnyaya Politika v 1939-1945gg: Ideologiya, Raschet i Improvizatsiya
Published
()
Optional Fields
*
5
75
91
Grant Details