Conference Contribution Details
Mandatory Fields
Helena Buffery
La situacio de la dona al llarg de la historia de Catalunya
Paper on "Identitats en traduccio: les dones exiliades a Mexic"
Institut d'Estudis Catalans
Plenary Lecture
2015
()
0
Optional Fields
15-JUN-15
19-JUN-15
Master d'Historia de Catlaunya/ University of Barcelona