Book Details
Mandatory Fields
Isobel Ní Riain
2019
May
Labhairt na Gaeilge: dúshláin agus réitigh
Coiscéim
Dublin
Published
0
Optional Fields
Group Work, peer groups, Labhairt na Gaeilge
Sa leabhar seo féachaim ar fhadhbanna a bhíonn ag mic léinn Ghaeilge maidir le labhairt na teanga lena chéile lasmuigh den seomra ranga. Cuirim cúpla réiteach chun cinn ar na fadhbanna seo.
Grant Details
sparántacht ó COGG