Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Seán Ó Conaill, Daíthí Mac Cárthaigh
2020
November
Judicial Studies Institute Journal
AGUISÍNÍ LE BREITHIÚNAS HARDIMAN BRMH IN Ó MAICÍN V ÉIRE [2014] 4 I.R. 477, AGUISÍNÍ ATÁ FÁGTHA AR LÁR ÓN TUAIRISC OIFIGIÚIL
Published
()
Optional Fields
2
148
192
Scrúdaíonn an t-alt seo an chuid sin de bhreithiúnas Hardiman Brmh san Chúirt Uachtarach sa chás Ó Maicín v Éire a fágadh ar lár ón tuairisc oifigiúil agus a fhoilsítear anseo den chéad uair go poiblí na hAguisiní sin sa dá theanga inar thug sé uaidh iad agus an gnáthchíoradh don chló déanta orthu. Bhain an cás le teidlíocht cúisí ar díotáil ar cainteoir Gaeilge é go gcuirfí ar a thriail é os comhair giúiré dátheangach. Scrúdaítear an teidlíocht sin sna haguisíní seo sa chomhthéacs idirnáisiúnta agus pléitear go mion na meicníochtaí a chuirtear ag obair le breitheamh, giúiré agus ionchúisitheoir le Fraincis a chinntiú don chúisí Fraincise in áiteanna i gCeanada ar mionlach fíorbheag iad lucht labhartha na Fraincise. Is cinnte gur ceantar é seo a ndeanfar tuilleadh taighde agus obair pháirce ann. This article examines that part of Hardiman J's judgment in the Supreme Court in Ó Maicín v Ireland which was not included in the official report and which appendices are now published here for the first time in the two languages in which they were originally given and following the usual editorial conventions. The case dealt with the entitlement of an Irish speaking accused on indictment to be tried before a bilingual jury. That entitlement is examined in these appendices in the international context and the mechanics of providing French speaking judges, juries, and prosecutors in those parts of Canada where French speakers are a very small minority are discussed in detail. This is certainly an area in which further research and field work will be carried out.
https://www.ijsj.ie/editions/2020-edition-02#aguis%C3%ADn%C3%AD-le-breithi%C3%BAnas-hardiman-brmh-in-%C3%B3-maic%C3%ADn-v-%C3%A9ire-2014-4-i.r.-477,-aguis%C3%ADn%C3%AD-at%C3%A1-f%C3%A1gtha-ar-l%C3%A1r-%C3%B3n-tuairisc-oifigi%C3%BAil
Grant Details