Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Constantin Holzer (as 周游)
2014
Unknown
China Review of Political Economy
Chongtan aodili xuepai de lilun he fangfa - shixi jieshixue zhuanxiang gei aodili xuepai dailai le shen me 重谈奥地利学派的理论和方法 试析解释学转向给奥地利学派带来了什么? Revisiting the Theory and Method of the Austrian School of Economics - The Impact of the Hermeneutical Turn
In Press
()
Optional Fields
5
2
141
159
Beijing
1674-7542
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1b24955d9f1745db5ef6e46f6d61dc3f
CNKI:SUN:ZZJP.0.2014-02-005
Grant Details