Book Details
Mandatory Fields
Stiofan O Cadhla;
2011
January
An tSlat Feithleoige: Ealaiona an Duchais 1800-2000
Clo Iar-Chonnacht
Indreabhan
Published
1
Optional Fields
bealoideas, leann duchais, folklore
Sa leabhar seo cuirtear comhtheacs urnua ar fail do thuiscint an tseanchais mar ghne den chultur duchais in Eirinn. Pleitear reimsi eagsula o stair na daimhe go dti leirithe nua-aoiseacha sa cheol tire in iarthar na hEireann. Maitear go bhfuil an seanleamh ar 'bhealoideas' go mor faoi thionchar na harsaiochta agus an Victeoireachais agus gurb amhladh a cheileann se ana-chuid gneithe den chultur duchais. Bhi baint mor ag ide-eolaiochtai mora na haimsire, an Caitliceachas, Ceilteachas, an Naisiunachas agus an t-impiriulachas leis na tuiscinti reatha ar sheanchas agus maireann cuid acu i gconai i leann an bhealoidis agus sna damha gaolmhara a chuireann beagan suime ann o am go cheile. Maitear go bhfuil se in am an leann a thabhairt nios giorra do shaol an duine agus bonn ceart eitneagrafaiochtuil a chur faoi.
An chead chlo
978-1-905560-67-7
268
Grant Details